Missnöjet mot Bush ökar

Allt fler amerikaner är missnöjda med tillståndet i USA och med president Bush's politik. Det visar en ny opinionsmätning som tidskriften Newsweek presenterar.
Undersökningen visar att fler är missnöjda än nöjda när det gäller hur Bush-regeringen sköter ekonomin, skatter, vårdfrågor och situationen i Irak. Fler och fler amerikaner tror också att de har blivit lurade när det gäller skälen för att USA inledde kriget i Irak. Det är i stort sett bara när det gäller terrorbekämpingen på hemmaplan som president Bush får godkänt av en majoritet av de tillfrågade i opinionsmätningen i Newsweek.