Amerikaner alltmer missnöjda med Bush

I USA visar en ny opinionsmätning att alltfler amerikaner är missnöjda med tillståndet i landet och president Bush politik och fler och fler tror också att de blivit lurade när det gäller skälen för att inleda kriget i Irak.
Det här är bara en opinionsmätning men den visar samma trend som flera andra, och den innehåller definitivt varningssignaler till Vita Huset, det sa en politisk kommentator i amerikansk tv när den senaste väljarundersökningen från tidskriften Newsweek igår kväll presenterades. Viss oro Bushregeringen borde åtminstone känna viss oro, för mätningen visar att fler är missnöjda än nöjda när det gäller hur presidenten sköter ekonomin, skatter, vårdfrågor och situationen i Irak, det är egentligen bara när det gäller terrorbekämpningen på hemmaplan som Bush får godkänt av en majoritet av de tillfrågade, 66 procent. Tveksamheten ökar När det gäller just Irak inledde ju Vita Huset i veckan en pr-kampanj för att bemöta vad administrationen anser vara en alltför negativ bild i medierna av hur kriget och återuppbyggnadsarbetet går. Men tveksamheten och misstänksamheten tycks öka. Stadigt minskat För första gången är de som litar och inte litar på Vita Husets argument för kriget i Irak lika många. 45 procent säger nu att de tror att Bushregeringen medvetet lurade allmänheten om hotet från massförstörelsevapen för att få stöd för krigsplanerna, och det är alltså lika många som inte tror det, men den senare gruppen har stadigt minskat. Fler än hälften, 56 procent, av de tillfrågade tycker ändå att det var rätt att att anfalla Irak, men det är också en andel som minskat de senaste månaderna. USA delat i mitten Som helhet är det nästan exakt hälften som tycker att president Bush gör ett bra jobb och som många konstaterat är USA idag lika politiskt delat precis på mitten som det var i samband med det oerhört jämna presidentvalet 2000. Mätningen ett trendbrott Helgens opinionsmätning visar å ena sidan att det är fler som nu inte vill att Bush återväljs för en ny presidenperiod än som stödjer honom, men å andra sidan om han idag skulle ställas mot någon av de fem främsta demokratiska utmanarna, till exempel Howard Dean eller John Kerry, så skulle Bush ändå vinna, även om han även här tappar jämfört med tidigare mätningar. Väl medvetna om de snabba svängingarna i opinionen är flertalet bedömare ovilliga att dra alltför långtgående slutsatser av en mätning, men en demokratik partiföreträdare kunde ändå inte låta bli att beskriva resultatet som ett trendbrott.
Anders Ask, New York anders.ask@sr.se