”Sverige borde tagit strid för alkoholpolitiken ”

Den svenska regeringen kunde ha gjort mer för att skydda den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Den kritiken kommer från Systembolagets tidigare chef, nuvarande riksdagsmannen för folkpartiet Gabriel Romanus. När EU krävde att Sverige skulle införa högre införselkvoter i slutet av 90-talet, borde regeringen ha tagit strid, menar Romanus.
– Jag trodde liksom de flesta andra att vi fått en vetorätt när det gällde att öka de så kallade införselkvoterna, så framställdes inför folkomröstningen. Men sen när kommissionen började stimma om att nu måste vi acceptera den här ökade införseln då vek sig regeringen istället för att ta en fight om det, i sista hand i EG-domstolen men i första han i ministerrådet. Det är det som gjort att vi nu dricker mer än någonsin. Införselkvoterna, alltså hur mycket alkohol vi får ta med oss från utlandet, är en knäckfråga i svensk alkoholpolitik idag. När vi kan ta in allt mer billig öl och sprit från till exempel Danmark, tappar det svenska systembolaget både kunder och legitimitet. Regeringen, som egentligen vill minska det svenska drickandet, kanske tvingas sänka spritskatten här också istället. Men Gabriel Romanus, som numera är folkpartistisk riksdagsman, menar alltså att den här situationen kunde ha undvikits att regeringen var för flat när EU utmanade den svenska alkoholpolitiken och krävde slut på svenska undantag. – Vi har vid flera tillfällen kunnat handlat annorlunda. För det första kunde man ha begärt undantag för hela alkoholpolitiken, det vet jag inte om man hade fått, men man begränsade ambitionen redan från början och gav upp delar. För det andra kunde man hållit fast vid att vi fått vetorätt när det gäller att höja införselvolymerna och slagits för det. – Jag är ganska övertygad om att om Sverige gjort det till en huvudfråga i förhandlingarna och förhandlat med de andra regeringarna och inte med kommissionen som är ganska befriat från socialt ansvar, så hade vi haft goda utsikter till framgång. Om inte det hade gått hade vi kunnat ta en omgång i EG-domstolen och påvisat att vi har redan ökat vår alkoholkonsumtion och det kommer att bli ännu värre. Vi hade kunnat undvika en del av de problem vi har. Den svenska alkoholpolitiken förändras. De senaste åren har vi fått alkoholreklam, ökat öppethållande på Systemet och lägre priset och vi dricker allt mer. Vad säger då folkpartisten och förre Systembolagsdirektören Gabriel Romanus. Om allt det här beror på EU, var det då värt priset att gå med? – Ja jag tycker ändå att det är värt att vi är med i Europa, det tycker jag. Däremot tycker jag, om man får backa tillbaka, skulle vi undvika en del av de misstag vi gjorde på vägen.
Nina Benner, P1 Godmorgon Världen! nina.benner@sr.se