Tågkrock kunde undvikits med nytt säkerhetssystem

I juni skadades 27 personer i småländska Hook när ett godståg körde in i ett mötande passagerartåg. Järnvägsinspektionen kräver nu att Banverket snabbar på utbyggnaden av det automatiska säkerhetssystemet Automatic Train Control.
-Olyckan i Hook hade inte skett med ATC, säger Stig Brahn, utredningsledare på Järnvägsinspektionen . Den mänskliga faktorn Det är fortfarande ett trettiotal mindre tågsträckor i Sverige som saknar automatiska säkerhetssystem där tågen till exempel bromsas automatiskt om man kör mot rött. Istället bygger säkerheten på att tågen släpps iväg manuellt efter att personal kontrollerat med nästa station att ingen mötande tåg finns på spåret. Dagens system bygger på inga misstag får ske. - Det vet vi ju att människan gör fel i bland, säger Stig Brahn. Fler olyckor i somras Under sommaren rapporterades tre liknande incidenter som den i Hook, där ett tåg släpptes ut i banan trots att det fanns mötande tåg. I dessa fall hann olyckan undvikas. Även några stationsområden saknar idag ATC, vilket både lett till olyckor och nya incidenter. I slutet av juli var man exempelvis mycket nära en krock på bangården i Borlänge. - När det händer en sådan här stor olycka som i Hook, blir folk mer benägna att anmäla, säger Stig Brahn, som tror att det funnits ett mörkertal vad det gäller liknande tillbud tidigare. "Så snart det finns pengar" På Banverket säger man att säkerhetssystemen ska bytas ut så snart det finns pengar, men man förnekar samtidigt att säkerheten skulle vara dålig idag. Banverket väntar också på billigare teknik som just nu håller på att tas fram. Järnvägsinspektionen tar ändå dom senaste olyckorna på allvar och har i möten med Banverket krävt att åtgärderna snabbas på.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se