Felräkning sänker taxeringsvärden på Västkusten

Drygt 2000 husägare i Bohuslän har fått sänkt fastighetsskatt sedan Skattemyndigheten upptäckt att man räknat fel.
Det är dyrt att köpa hus nära vattnet i Bohuslän, men inte fullt lika dyrt som skattemyndigheten först räknade med. När de nya taxeringsvärdena blev klara misstänkte skattemyndigheten själv att något hade blivit fel. En granskning visade att man överskattat lägets betydelse för marknadsvärdet på 2 200 hus och sommarstugor i Sotenäs, Lysekil och på Tjörn och Orust. Därför har nu taxeringsvärdena som ligger till grund för fastighetsskatten sänkts med mellan 11 och 15 procent. Elisabeth Österman är vice förbundsdirektör på villaägarnas riksförbund, och hon räknar med att beräkningsfelet i Bohuslän kommer att få följdeffekter även i andra delar av landet. – Det är naturligtvis jättebra att man rättar till felaktigheter. Men att man nu tvingas gå in och ändra visar att taxeringssystemet kan ge stora fel i enskilda fall. Det här är något vi vet i kontakter med medlemmar att många har fått alldeles för höga taxeringsvärden i förhållande till vad husen säljs till runtomkring och det är nästan omöjligt för enskilda människor att få det ändrat det är säkert många områden som man måste gå igenom och korrigera. Men det här håller Monica Happaniemi, fastighetsekonom på riksskatteverket med om. – Nej det visar ju egentligen bara att upptäcker skattemyndigheten i Västra Götaland att det blivit fel går man in och gör en rättelse och sätter då korrekta värden istället. Det är väl det det här visar att skattemyndigheterna har system att även upptäcka när någonting blir fel. Kan fastighetsägare på andra håll räkna med att de har korrekta taxeringsvärden? – Ja under förutsättning att man har lämnat korrekta uppgifter själv i sin deklaration och att man inte har glömt något så har vi ju inte upptäckt något annat än det här. Men skulle man komma fram att något blivit fel på motsvarande sätt får vi ju göra en rättning där också.
Martin Ahlquist martin.ahlquist@sr.se