Ignalina offras för EU-medlemskap

Den första maj nästa år blir Litauen ny medlem i EU, den europeiska unionen. Ett mycket högt pris för detta, som litauerna själva ser det, är att det omstridda kärnkraftverket Ignalina måste stängas. Det var ett oavvisligt krav från EU:s sida i inträdesförhandlingarna.
Litauen får i dag nära 80 procent av sin elkraft från Ignalina, men efter 2009 ska inte en enda glödlampa kunna tändas med el därifrån. Trots det har Litauen bestämt sig för att ändå försöka satsa på kärnkraft i framtiden, berättar statssekreteraren Arturas Dainius på det litauiska ekonomiministeriet. – Litauens parlament har i sin strategi för energiförsörjning slagit fast att landet i fortsättningen ska utnyttja varje möjlighet till att utveckla ett kärnkraftsalternativ, säger statssekreterare Arturas Dainius på Litauens ekonomiministerium. Dainius kallas också för Mr Ignalina, eftersom det är han som företräder Litauens regering i avvecklingen av det omstridda kärnkraftverket. Han, liksom de allra flesta man talar med i Litauen, döljer inte sin besvikelse över att Ignalina måste stänga helt senast om sex år. Mest kärnkraftsberoende Det är världens största kärnkraftverk och Litauen är världens mest kärnkraftberoende land. Hur skulle det uppfattas i Sverige om det kom ett beslut om att 80 procent av landets elförsörjning måste ersättas med el ur andra källor? I Litauen anser man fortfarande med bestämdhet att det inte finns något renare och bättre alternativ än kärnkraft. Det är den erfarenhet man själv har. Byggt som Tjernobyl Ignalina-verket är byggt efter samma principer som det katastrofdrabbade kärnkraftverket i Tjernobyl, men efter omfattande moderniseringar är de inte jämförbara vad gäller säkerhet, anser man i Litauen. – Ignalina blev ett offer för Tjernobyl och det spelar ingen roll vilka förbättringar vi har gjort eller gör där, säger statsekreterare Arturas Dainius på Litauens ekonomiministerium i Vilnius. Det är de starka känslorna i väst som har fått styra, anser han.
Jan Mosander jan.mosander@sr.se