Snart svenska tecken på internet

Å, Ä och Ö kommer snart att finnas också i webbadresser. Från och med den 21 oktober får den svenska internetvärlden nämligen nya bokstäver. A, A, O blir Å, Ä, Ö och Malmo, Goteborg, Umea och Horby får bli Malmö, Göteborg, Umeå och Hörby även på internet.
De nya bokstavsmöjligheterna tror Nic.se, det företag som sköter registreringen av internetadresser i Sverige, blir en välkommen nymodighet på nätet. Förutom fördelen att företag som Länsförsäkringar får samma namn på internet, kommer det också att bli färre förväxlingar, tror Nic.se vd Per-Olof Josefsson. – Exempelvis kommunerna Håbo och Habo har idag problem med att man inte kan särskilja dem på internet när svenska tecken inte visas, säger Per-Olof Josefsson. Hörby kommun kommer att kunna slå in www.hörby.se och komma fram till sin webbplats. Hur är intresset? – Det är förhållandevis stort och vi räknar med runt 10 000 registreringar i oktober. Men det är fler som har å,ä och ö i namnen? – I det gamla systemet innan vi liberaliserade räknade vi med att ungefär 40 procent av domäninnehavarna hade svenska tecken i sina namn och underlag för registrering, säger Per-Olof Josefsson. Men trots att man från och med den 21 oktober kan registrera webbadresser med å, ä, och ö, kommer det att dröja ett tag innan användningen slår igenom. Webbläsare, som Netscape och Explorer, kan ännu inte läsa å, ä och ö. Så först med nästa version av webbläsarna kommer man kunna skriva in www.språköversättare.se i adressfönstret.
Thorbjörn Carlsson thorbjorn.carlsson@sr.se