Gruvnäring ogillar förslag till ny minerallag

Markägare ska få del av vinsten vid gruvbrytning och gruvindustrin måste ta större hänsyn till natur och kulturmiljö. Det är en del av innehållet i ett förslag till ny minerallag som presenteras i början av nästa år. Gruvnäringen är kritisk till förslaget.
Det är myndigheten Bergstaten som ger undersöknings- och brytningstillstånd för mineraler, och på många håll i Sverige har markägare protesterat mot att stora markområden mutats in för undersökningar. Närmare kontakt med län och kommuner Enligt det nya lagförslaget blir Bergstaten även i fortsättningen den myndighet som ger tillstånd för undersökningar och gruvverksamhet. Däremot ska Bergstaten ha närmare kontakt med berörda länsstyrelser och kommuner i framför allt miljöfrågor. När det gäller ersättningar så är det i dag de markägare som direkt berörs av gruvdrift som får ekonomisk ersättning och då handlar det oftast om inlösen av mark I förslaget till ny minerallag finns dessutom en ersättning som bygger på att alla markägare inom koncessionsområdet får en del av vinsten från den brutna malmen. Värdet 2 promille av den brutna malmen Det handlar om 2 promille per år av värdet på den brutna malmen, och det finns uträkningar som visar att det skulle kunna ge markägarna omkring 6 000 kronor per hektar och år. Detta skulle totalt innebära 20 miljoner kronor per år för de gruvor som i dag är i drift. Men trots att den nya minerallagen bara gäller framtida gruvor så gillar inte gruvnäringen förslaget. – Det finns en uppenbar risk att enskilda gruvprojekt som ligger på marginalen inte kan komma till stånd, säger Anders Forsgren som är ansvarig för tillstånd för prospektering och gruvbrytning vid gruvföretaget Boliden. Det är den följd det skulle kunna få. – Vårt förslag är att ersättningen i första hand ska utgå till de markägare som drabbas av en etablering av någon form av gruvverksamhet. Storleken på ersättningen skulle vara i förhållande till det intrång man drabbas av, säger Anders Forsgren.
Magnus Bergner magnus.bergner@sr.se