PPM-sparare flyr Skandia

Skandalerna i försäkringsbolaget Skandia har varit i fokus i medierna de senaste veckorna. Det har lett till att många som valt Skandia i PPM-systemet nu har bytt förvaltare.
Skandia har en miljon privata pensionssparare. Många av dem har uttryckt oro för sitt sparkapital och kritik mot bolaget. I dag kan den som är missnöjd inte flytta sitt sparkapital utan att behöva betala höga avgifter. Men när det gäller PPM går det lättare att byta. Det är i Premiepensionsmyndighetens databas man se förändringarna och säga att någonting har hänt; en antydan till missnöjesyttring, att rösta med fötterna. Att ta sitt kapital och gå. Ovanligt hög kvalitet Enligt PPM:s uppgifter till Ekot har 5 037 personer sålt sina Skandiafonder i PPM under perioden 22 september till 9 oktober. Sammanlagt har ungefär 7 300 personer som har gjort något med sina Skandiafonder i PPM. Sparare i Skandiafonder har varit mer aktiva än andra i PPM-systemet, där bytesaktiviteten annars brukar vara låg. Under den undersökta perioden gjordes det 23 278 byten totalt i hela PPM-systemet. Tveksamma affärer Publiciteten kring Skandia har varit omfattande just de här undersökta veckorna, då ett par interna utredningar har pekat på tveksamheter i ledningarna för de båda bolagen Skandia AB och Skandia Liv. Det gäller internaffärer mellan bolagen, bonusutbetalningar och lägenhetsaffärer. I förra veckan aviserade regeringen förändringar och skärpningar av lagstiftningen kring livbolagen. Bland annat ska frågan om flytträtten utredas. Man ska kunna flytta sitt sparkapital till annat bolag utan att drabbas av extra avgifter och skatter. Kanske en fingervisning Man kanske inte kan dra slutsatsen att PPM-spararnas agerande ger en fingervisning om hur spararna hade agerat med en fri flytträtt, men kan kanske anta att Skandia hade haft svårt att behålla alla sina pensionssparare.
Tommy Fredriksson tommy.fredriksson@sr.se