Socialstyrelsen dömer ut psykvård

Svensk psykvård klarar inte av att vårda personer som både är psykiskt sjuka och har missbruksproblem. Det slår Socialstyrelsen fast i en utredning som väntas bli klar i slutet av den här månaden.
Det finns ett systemfel inom svensk psyksjukvård, anser utredarna. Patienter som har personlighetsstörningar och som dessutom har missbruksproblem hamnar mellan stolarna, mellan landsting och kommuner. Dessa patienter är ofta besvärliga att vårda eftersom de ofta missar tider och uteblir från vården. Andra slutsatser i utredningen, som SVT:s program Agenda har fått ett utdrag ur, är att en persons farlighet bedöms olika i olika delar av landet. Som exempel lyfts fram att en och samma person kan bedömas vara ofarlig i Stockholm men våldsbenägen i Umeå. Ingen överraskning Kjell Asplund, som är överdirektör på Socialstyrelsen, är inte överraskad av utredarnas slutsatser. – Den psykiatrireform som kom för några år sedan innebar ju ett väldigt kvalitetslyft för många patienter med lättare eller måttligt svåra psykiska symptom, men för den här gruppen som är allra svårast sjuk så har det varit problem. Och det är ingen överraskning, säger han. Vill införa checklista För att psykiskt sjuka personer ska riskbedömas på samma sätt i hela landet vill socialstyrelsen genomföra en gemensam checklista. Myndigheten vill också att ett kvalitetsregister inrättas, så att man ska kunna följa kvaliteten på psykvården på samma sätt som i dag redan följer vården av patienter med bland annat stroke och hjärtinfarkt.
Caroline Salzinger caroline.salzinger@sr.se