Kompensation möjlig för Skandia-sparare

Finanskoncernen Skandia kan komma att kompensera pensionssparare i Skandia Liv som förlorat pengar. Det skriver Skandias styrelseordförande Bengt Braun i Dagens Nyheter.
Om det kan påvisas att Skandia Livs pensionssparare har lidit otillbörlig ekonomisk skada är Braun beredd att föreslå kompensation. Vad som är otillbörlig skada framgår inte av Bengt Brauns svar.