Ny lag om gruvbrytning

Fler markägare än idag ska få del av vinsten vid gruvbrytning och gruvindustrin måste ta större hänsyn till natur och kulturmiljö. Det är en del av innehållet i ett förslag till ny minerallag som presenteras i början av nästa år.
Idag är det dom markägare som direkt berörs av gruvdrift som får en ekonomisk ersättning. I förslaget till ny minerallag finns dessutom en ersättning som bygger på att alla markägare inom koncessionsområdet får en del av vinsten från den brutna malmen. Det handlar om 2 promille per år av värdet på den brutna malmen, vilket skulle kunna ge cirka 6000 kronor per hektar och år.