Skandiasparare kan kompenseras

Finanskoncernen Skandia kanske tänker kompensera sparare som förlorat pengar i Skandia Liv. Förutsättningen är att spararna lidit otillbörlig skada.
Det är koncernens nye styrelseordförande Bengt Braun som i Dagens Nyheter på måndagen svarar på frågor som tidningen ställt till honom. Men kompensationen kan enbart komma ifråga om det kan påvisas att pensionsspararna har lidit otillbörlig ekonomisk skada. Vad som är otillbörlig skada och vilka skador som inte är otillbörliga framgår inte av Bengt Brauns svar.