Förhandlingar om Kosovos framtid

För första gången ska kosovoalbaner och serber sitta vid samma förhandlingsbord för att lösa provinsens alla problem. Förberedelsetiden har varit lång. Samtalen ska hållas på tisdagen i Wien under överinseende av FN, EU och NATO - men i sista minuten har Kosovos premiärminister meddelat att han inte kommer till samtalen.
Avhoppet är en stor besvikelse och inte blir det bättre av att Kosovos president Ibrahim Rugova meddelat att han kommer men, som han uttrycker det han kommer, ”utan entusiasm”. Den serbiska delegationen leds av Serbien-Montenegros president Svetozar Marovic och Serbiens premiärminister Zoran Zivkovic, om nu inte någon av dem hoppar av som svar på det kosovoalbanska avhoppet. Neutral plats Sedan kriget 1999 har serbiska och kosovoalbanska politiker inte vistats i samma rum. Efter en förberedelsetid på flera år ska nu Belgrad och Pristina äntligen börja tala med varandra, platsen för de första direkta samtalen är medvetet neutral och förlagd till Wien. Kosovoalbanerna vill diskutera en enda fråga, Kosovos självständighet men FN-chefen i Kosovo den förre finlänske premiärministern Harri Holkeri är mycket bestämd att Kosovos framtida status är just den fråga som inte ska diskuteras, inte heller hur FN sköter sin uppgift i Kosovo. Formellt är Kosovo en del av Serbien-Montenegro men under FN-förvaltning sedan 1999. Medlarnas önskemål Vikten av tisdagens samtal understryks av det faktum att bland de närvarande finns EU:s utrikespolitiske talesman Javier Solana och Natos generalsekreterare George Robertson. Vad medlarna vill är att serber och kosovoalbaner ska lösa en rad praktiska frågor. Det handlar om fångutväxling, lämna tillbaka lik och kvarlevor, återvändandet av över 100 000 serber och romer som fördrivits från Kosovo, men det handlar också om Kosovos bilnummerskyltar som inte erkänns i Serbien. Intern oenighet Till svårigheterna hör att varken den serbiska eller kosovoalbanska sidan har en samlad strategi för förhandlingarna. Serberna är splittrade eftersom oppositionen är beredd att ge Kosovo större och snabbare självständighet än regeringen. Och de kosovoalbanska particheferna har sinsemellan mycket skilda uppfattningar hur mycket provinsen bör samarbeta med FN, att Kosovo inte bör samarbeta med Serbien är de dock överens om.
Kjell Albin Abrahamson, Wien kjell_albin.abrahamson@sr.se