Dyr sanering av Lule älv

Räddningstjänsten Boden bedömde på måndagsförmiddagen att man hade kontroll över oljeutsläppet i Lule älv. Det var på fredagseftermiddagen som oljeutsläppet från Laxede kraftstation upptäcktes. Ägaren Vattenfall uppskattar att minst två kubikmeter olja runnit ut, och oljan har spridit sig drygt tre mil nedströms Lule älv.
Oljan som runt ut i Luleälven är väldigt tunn och i kombination med älvens strömmande vatten har det varit svårt att få kontroll på utsläppet. Men på måndagen gjorde räddninsgstjänsten bedömningen att utsläppet var under kontroll. – Vi hade lite problem igår kväll med vinden som rörde till det lite för oss mot länsarna, men det har blivit kallt under natten så älven flyter på lugnt och fint idag, så vi är mycket hoppfulla om att vi har läget under kontroll, sa Nils Eriksson, räddningschef i Boden på måndagsförmiddagen. Räddningstjänsten hade måndagen inte någon överblick över vilka miljökonsekvener det här utsläppet kan få. Först handlar det om att samla upp så mycket som möjligt av den miljöfarliga oljan. – Den är både giftig och aggressiv och det innebär att den är farlig för miljön och då den är aggressiv bryts den inte ner så vi måste samla upp den, säger Nils Eriksson. Finns det risk för att dricksvatten förorenas? – Då det rör sig om kommunala anläggningar och borrade brunnar finns det ingen risk, men om man tar vatten direkt från älven eller har det i nivå med älven och i närheten av stranden finns det en liten risk, säger Nils Eriksson. Laxede kraftsstation ägs av Vattenfall, och under måndagen kommer kraftföretaget att kunna påbörja en undersökning om orsaken till utsläppet. Det här kommer att bli en kostsam sanering. Räddningstjänsten i Boden har kallat in extra resurser från norra Sverige och från Finland. Och Vattenfall är berett att ta ett ekonomiskt ansvar för saneringsarbetet. – Det är ju Vattenfall som är orsak till oljeläckaget och därigenom måste vi ta ansvar för de kostnader som åligger oss i samband med en sådan här olyckshändlelse, säger Krister Ljunggren vid Vattenfall.
Magnus Bergner magnus.bergner@sr.se