Iran utökar samarbete med IAEA

Iran kommer att utöka samarbetet med FN:s atomenergiorgan IAEA, det sa Irans IAEA-sändebud i en intervju i regeringstidningen Iran News under måndagen.
Han sa också att Iran troligtvis kommer att behöva mer tid för att kunna uppfylla IAEA:s alla krav på att vara öppet om landets atomenergiprogram, och han tillbakavisade samtidigt kritiken från IAEA:s chef, Mohamed ElBaradei, om att Iran inte skulle göra sitt yttersta för att uppfylla atomenergiorganets krav. Enligt sändebudet kommer samarbetet nu att gå fortare efter att Iran tagit fram en handlingsplan.