Slut med bonusprogram för vd i statliga bolag

Verkställande direktörer i statliga företag ska inte kunna vara med i framtida bonusprogram, det sa näringsminister Leif Pagrotsky under måndagen. Bonusprogrammen ska också bli färre och om det alls ska delas ut bonus i statliga företag måste företaget gå med vinst.
Enligt Leif Pagrotsky kommer det finnas undantag och en sådan bransch där bonus fortfarande kan få finnas är bankerna. – Det är begripligt om en bank som har en stark statlig ägare, för att kunna rekrytera folk och behålla folk, får ha lönesystem som är brukligt att ha på den marknaden. Så inom områden där det inte finns någon direkt konkurrens på hemmamarknaden blir det mycket svårare att få igenom ett bonusprgram? – Jag vill inte nu vara allt för tydlig och peka ut vad det blir, men det kommer vara sällsynt och det kommer i de fall där det ändå blir att vara väldigt tydliga riktlinjer för hur de ska se ut så att de inte blir orimligt generösa och inte ska följa principer som ingen människa kan förstå, säger Leif Pagrotsky. De nya riktlinjerna för olika bonusprogram i statliga bolag ska vara tydliga, om de ska finnas alls. Men om en styrelse vill införa ett bonusprogram så är det ett måste att företaget går med vinst, att det kan bli tal om högst två månadslöner och att alla utom en i företaget ska vara med. – Programmet bör inte gälla verkställande direktör eftersom det ofta är vd som tillsammans med styrelsen utformar programmet. Jag tycker inte det är en rimlig ordning att man utformar program som sedan också gäller en själv så man har intressen på båda sidor, säger Leif Pagrotsky. Enligt en sammanställning som näringsdepartementet gjort finns bonusprogram nu i 11 av de 55 hel- eller delägda statliga bolagen. Bland annat finns det bonusprogram i Vin och Sprit, i SBAB och i börsnoterade Telia Sonera. Hur det går med riktlinjerna i de bolag där staten inte har kontrollen är mera osäkert, säger Leif Pagrotsky. – Vi kommer agera på basis av de här värderingarna. Om andra ägare har andra uppfattningar och de har majoritet så blir det deras vilja som vinner. Men om vi kan få stöd av andra och bilda allians med andra ägare så kan de här riktlinjerna få större inflytande. Men det beror på hur mycket vi äger i de enskilda fallen, säger sa näringsminister Leif Pagrotsky.
Eva Stenström eva.stenstrom@sr.se