Bara Storbritannien i EU vill bidra till Irak

Av länderna inom EU så är det hittills bara Storbritannien som är villigt att ge pengar till återuppbyggnaden av Irak.
Inför givarkonferensen i Madrid den 23-24 oktober, så är det bara Storbritannien av EU-länderna som gett ett konkret bud. Enligt landets utrikesminister, Jack Straw, så utlovar Storbritannien 3,2 miljarder kronor för de kommande två åren. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds säger att Sverige kommer att bidra när förutsättningarna är de rätta, hon tycker bland annat att det politiska läget är för oklart just nu. De flesta av EU:s utrikesministrar tycker att det just nu räcker med det bidrag från unionens gemensamma budget som planeras, vilket motsvarar 1,8 miljarder kronor under nästa år. Världsbanken anser att det behövs 288 miljarder kronor i internationellt stöd till Irak till 2007.