Oljeutbyggnad i Lysekil avbryts efter miljöbeslut

Scanraff måste avbryta utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil. Idag kom miljööverdomstolen med det överraskande beskedet att bygget kräver en helt ny miljöprövning.
Det var Svenska naturskyddsföreningen som överklagade ett tidigare beslut som gav klartecken för bygget, men enligt Miljööverdomstolen hade Scanraffs miljökonsekvensbeskrivning hade stora brister. Till exempel har inte företaget visat på konsekvenserna för Gullmarsfjorden. Domen innebär två principiellt viktiga resultat. Dels har en miljöorganisation för första gången framgångsrikt kunnat utnyttja sin talerätt enligt den nya miljöbalken i ett stort mål. Dels slår nu domstolen fast att lagen ställer lika stränga krav på miljökonsekvensbeskrivningen vid en utbyggnad som vid nystart av en verksamhet.