FN utvidgar mandatet för Afghanistanstyrka

FNs säkerhetsråd har enhälligt gått med på att utvidga mandatet för den NATO-ledda fredsstyrkan i Afghanistan.
Nu får fredsstyrkan möjlighet att agera i hela Afghanistan och inte bara i huvudstaden Kabul och dess omgivningar. Afghanistans president Hamid Karzai har arbetat länge för att fredsstyrkan ska få de här nya befogenheterna eftersom hans regering har mycket svag kontroll i de flesta av landets provinser.