Statsbidrag ökar kommuneras skulder

Kommuner som har fått ekonomiska bidrag av staten, för att lösa sina akuta problem, bli mer beroende av stöd än andra kommuner.
Det visar en forskarrapport gjord av bland andra Matz Dahlberg, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Samtliga kommuner i landet studerades och forskarrapporten visar att resultatet av den statliga bidragspolitiken inte blev som det var tänkt. I stället för att sanera sin dåliga ekonomi ledde statsbidragen till att kommunernas skulder ökade och kommunpolitikerna förväntade sig nya bidrag för att få budgeten att gå i hop.