Norsk industri fortsätter säga upp

I Norge fortsätter arbetslösheten inom industrin att stiga trots kraftiga räntesänkningar och en försvagad kronkurs. Industriarbetslösheten är den högsta sedan mitten av nittiotalet och oron är stor bland industriarbetare och företagare.
En av dem som är permitterade är Maj- Britt Fjerdingen. Både Maj Britt och hennes man är permitterade från möbelfabriken Håg i Röros, samhället på kalfjället vid gränsen till Härjedalen. – Än så länge går det bra, men frågan är vad som händer i framtiden, säger Maj-Britt Fjerdingen till norsk tv. Särskilt i glesbygden är det tufft nu. En del av Hågs produktion har flyttat till Estland det senaste året. Den totala arbetslösheten ligger nästan på fyra procent i Norge. Inom industrin är den uppe i drygt sex procent. Det är framförallt inom möbel-, verkstads- och fiskeindustrin som många mister jobben. Budget kritiseras Att styrräntan sänkts kraftigt och att kronkursen fallit mot utländska valutor ger inte de effekterna man hoppats på ännu. En förklaring är att många norska industriers beslut om att lägga ned eller flytta produktion utomlands fattades när de ekonomiska problemen var som störst, men realiseras först nu. Förra veckan presenterade den norska borgerliga regeringen budgetpropositionen. – Förslagen försämrar snarare än förbättrar för industrin, säger vd:n för möbelföretaget Håg, Lars Röiri. Företagare upprörs Inom verkstadsindustrin har nästan var tionde anställd mist jobbet det senaste året. Och till branschorganisationen TBL ringer många företagare, säger ledaren Knut Sunde: – Bara idag har jag haft 15 telefonsamtal från uppgivna företagare som är förbannade på den norska regeringen. Det läggs inte samma vikt vid industrin i Norge som det görs i Sverige och därför tas inte samma hänsyn. Knud Sunde säger också att de norska konsumenterna vill ha mer av oljerikedomen, och att det sker på på bekostnad av industrin. Norska myndigheter räknar ändå med en vändning på arbetsmarknaden någon gång nästa år.
Beatrice Janzon, Oslo beatrice.janzon@nrk.no