Stor arbetslöshet i norsk industri

Arbetslösheten inom industrin i Norge stiger trots kraftiga räntesänkningar och en försvagad kronkurs.
Industriarbetslösheten ligger nu på sex procent vilket är den högsta sedan mitten av nittiotalet. Att de positiva effekterna inte syns ännu beror på att många företags beslut på att lägga ned eller flytta produktion utomlands fattades när de ekonomiska problemen var som störst, men realiseras först nu. Någon gång nästa år räknar myndigheterna med en vändning