Kompromiss om aktiebolagsregler i EU

Det italienska ordförandeskapet la igår fram ett förslag som innebär att de svenska A-och B- aktierna med olika röstvärde blir kvar.
Enligt förslaget skulle medlemstaterna få rätt att själva välja mellan de nya EU-reglerna och de gamla nationella.de nationella aktiebolagsreglerna. Det skulle betyda att Tyskland och de skandinvaiska länderna kan behålla sina särregler. Enskilda företag få också rätt att välja de nya reglerna även om den stat de hör hemma i behåller den nationella reglerna. Enligt EU-parlamentets ansvarige i frågan den tyska kristdemokraten, Karl-Heiner Lehne kommer parlamentet troligen att godkänna kompromissförslaget.