Fp bör bilda koalition med s anser fp-riksdagsman

Folkpartiet borde bilda koalitionsregering tillsammans med socialdemokraterna för att skapa förändringar i det svenska samhället. Det föreslår Mauricio Rojas som sitter i riksdagen för folkpartiet. Han har lagt fram förslaget för folkpartiets riksdagsgrupp nu i höst efter förlusten i EMU-valet.
– Varför inte våga? frågar Mauricio Rojas. Varför inte gå in i en koalition? Det vore den bästa lösningen där vi försöker isolera vänsterpartiet och skapa en politik som är mycket bättre. Det är för mig det viktigaste. Att sitta där, ganska många, och inte kunna påverka och se att Sverige behöver en annan politik och sedan inte kunna göra det, är mycket frustrerande. Tre områden ligger närmast Det är framför allt tre områden som Mauricio Rojas tror socialdemokrater och folkpartiet kunde samarbeta om. Integrationspolitiken, skolfrågorna och tillväxtpolitiken för företagen. Mauricio Rojas är inte är medlem i folkpartiet, men ändå sitter på en folkpartiplats i riksdagen, har ett utanförperspektiv som gör att han ser politiken med andra ögon. Han är forskare och arbetar på näringslivets tankesmedja Timbro. Under euro-kampanjen samarbetade de bägge partierna intimt och han tycker att det finns all anledning att fortsätta efter valet. Fp-riksdagsgruppen tveksam I folkpartiets riksdagsgrupp som diskuterade Mauricio Rojas förslag var tveksamheten stor. Många har överdriven respekt för det stora socialdemokratiska partiet, säger Rojas. Folkpartisterna vill värna om det goda valresultatet från förra hösten där partiet utmanar moderaterna som största borgerliga parti. Men målet måste sättas högre, anser Rojas. – Borgerligheten präglas av ett slags politisk impotens. Man pratar men man levererar ingenting. Vi måste visa att vi också kan leverera och påverka makten. Vi är ett verkligt maktalternativ i Sverige. Jag tror att det skulle uppskattas oerhört mycket bland borgerligheten. Det är den uppfattning jag får bland mina vänner inom näringslivssverige. De undrar varför dessa saker inte görs och vad vi håller på med. Mauricio Rojas kräver att den klassiska uppdelningen i svensk politik i ett borgerligt och ett socialistiskt block ska lösas upp. Folkpartiet ska utnyttja sin framgång i förra årets riksdagsval och statsminister Göran Persson ska bjudas in till samarbete av folkpartiet. Båda partierna ska dela på ministerposterna, enligt Rojas. Det mindre partiet kan tappa stöd Men det finns risk att ett samarbete med det stora socialdemokratiska partiet kan drabba ett mindre parti med lägre stöd från väljarna. – Men om vi int tar risker hur ska vi förändra Sverige? Ska vi vänta till den dagen då borgerligheten har en majoritet? Den dagen kommer ju bara vart hundrade år ungefär och varar i högst tre år. Nej, det vill inte jag. Jag skulle vilja gå till nästa val med ett folkparti där väljarna vet att vilka som ska regera, säger Mauricio Rojas.
Erik Ridderstolpe erik.ridderstolpe@sr.se