Benskörhetsskador förebyggs dåligt

Av de patienter som har brutit något ben på grund av benskörhet, får för få rätt behandling för att förebygga nya benbrott.
Det hävdar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som har vägt samman den forskning som finns om benskörhet. Hälften av alla kvinnor och var fjärde man över 50 år drabbas av benskörhet, som varje år ger upphov till 70 000 benbrott. Benbrotten kan förebyggas med bland annat träning och medicin. Men det vore inte effektivt att införa massundersökningar av alla svenskar, anser SBU.