BNP upp 1,7 procent enlig HUI

Handelns Utredningsinstitut, Hui, räknar i en ny konjunkturprognos med att Sveriges BNP växer med 1,7 procent i år och 2,2 procent nästa år.
Konsumentpriserna väntas stiga med 2,4 procent i år och 1 procent nästa år. Den öppna arbetslösheten tros ligga kvar på ungefär 4,5 procent, enlig HUI