Ovisst om minkfarmarnas framtid

Det är inte alls säkert att pälsdjursnäringen får leva vidare trots att en statlig utredning föreslog det i fredags, säger jordbruksminister Ann-Christine Nyqvist. Socialdemokraternas partikongress har tidigare slagit fast att minknäringen ska bort och det beslutet gäller tills vidare.
– Vi har ett kongressbeslut och just nu finns det ingen annan linje än att det är det beslutet som ska genomföras. Frågan om ett förbud mot pälsuppfödning har blivit allt besvärligare för regeringen. Å ena sidan den egna partikongressen som slagit fast att pälsnäringen ska bort av etiska skäl, något som också både statsministern och den tidigare jordbruksministern Margareta Winberg upprepat. Å andra sidan nu en utredning som inte anser att totalförbud är rätt väg att gå och kanske inte ens möjligt, utan i stället vill pröva hårdare djurskyddsregler. Enligt Ann-Christine Nyqvist gäller fortfarande förbudslinjen, åtminstone tills vidare. Partiledningen ger nu medlemmarna chansen att ändra sitt tidigare beslut. I samband med en serie rådslag om djuretik som ska hållas i vinter ska minkutredningens fakta och svaren från remissinsatserna vägas in säger Nyqvist. – Vi kommer att ställa en rad frågor just om djuromsorg, djuretik och livsmedel och i det sammanhanget är jag övertygad om att även pälsdjursnäringen kommer att diskuteras. Så där skulle det kunna komma upp en diskussion om en omprövning? – Det kan komma upp en diskussion i båda riktningarna och det finns en öppenhet i partiet för den diskussionen nu. Kan det bli aktuellt att riva upp beslutet? – Det bestämmer inte jag, det bestämmer den demokratiska ordningen i partiet. Betyder det att du i dag inte kan utesluta att näringen får leva kvar? – Ja, alltså, i dag säger jag att vårt kongressbeslut gäller, sen kan man ju aldrig blunda för att vi har en utveckling där vi fått ökad kunskap och vi fortsätter att diskutera frågan. Jordbruksministern bollar alltså över avgörandet till partiets medlemmar. Det skulle kunna hjälpa regeringen ur en situation där man delvis målat in sig i ett hörn, och riskerar en svekdebatt om man utan vidare följer pälsdjursutredningens förslag och låter näringen leva vidare. Men det hela tar tid, och frågan ä hur länge pälsfarmarna ska behöva vänta på definitiva besked. – Vi kommer att hantera framför allt då remissvaren. Så ska vi ha vårt beredningsarbete i departementet och rent juridiskt så är det inga enkla frågor det här, för det finns beröringspunkter med grundlagen. Så tidigast nästa höst, 2004, säger jordbruksminister Ann-Christine Nyqvist.
Daniel Rundqvist daniel.rundqvist@sr.se