Regeringen vill förbjuda pälsfarmer

Regeringen vill fortfarande stoppa pälsdjursuppfödningen, trots att en utredning föreslår att djurskyddsreglerna istället skärps.
Det säger jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist till ekot. Den socialdemokratiska kongressen röstade för ett nej för två år sedan, och enligt Nyqvist ligger det beslutet fast tills vidare. Frågan ska ändå tas upp i det rådslag om djuretik som socialdemokraterna ska hålla under vintern, och Nyqvist håller öppet för att utredningens slutsater kan leda till en omprövning efter det rådslaget.