Vattenfall måste kontrollera alla kraftstationer

Kraftföretaget Vattenfall har kommit fram till att det var kommunikationsproblem mellan två entrepenadföretag samt ett konstruktionsfel som låg bakom att olja pumpades ut i Lule älv från Laxede kraftstation.
Det här innebär att Vattenfall tvingas kontrollera om konstruktionsfelet finns i något annat av företagets 53 kraftstationer. Bodens kommun har anmält fredagens oljeutsläpp vid Laxede kraftstation till miljöåklagaren,men Vattenfall vill idag inte kommentera anmälan utan avvaktar åklagarens utredning.