Svensk på terrorlistan behandlades i EG-domstolen

Fallet med svensken Ahmed Yusuf som hamnat på FN:s terroristlista behandlades på tisdagen i EG-domstolen. Advokaterna Leif Silbersky och Tomas Olsson som försvarar Yusuf hävdar att EU bröt mot sina egna förordningar om bland annat mänskliga rättigheter när de följde FN:s uppmaning att sätta upp misstänkta utan rättegång på terroristlistan.
Klädd i EG-domstolens svarta rock med vitt halskrås höll advokat Leif Silbersky ett vredgat tal till de fem domarna och de svarande, ministerrådet och EU-kommissionens juridiska ombud. Silbersky anser att Ahmed Yusuf är lika rättslös och utsatt som Josef K, huvudpersonen i Kafkas berömda roman Processen. Han vet inte vad han är misstänkt för, det finns ingen bevisning och han får ingen rättegång. Advokaterna Leif Silbersky och Tomas Olsson hävdar att EU-kommissionen och ministerrådet bröt mot EU:s fördrag när de förde upp bland andra Ahmed Yusuf på FN:s terroristlista. –Vi gör gällande att det här står helt i strid med gällande förordningar. Jag pekade på grundbulten i hela EU-förordningen, att man måste kunna ställas inför rätta, man måste ha möjlighet att försvara sig. Allt det här bryter man mot. Man ger oss inga möjligheter att överklaga, man ger oss överhuvud taget inga möjligheter att komma till domstol. Ramarna för terroristbekämpning Nu ska EU-domstolen avgöra om EU handlat rätt eller brutit mot sitt fördrag. Detta är ett unikt rättsfall säger Leif Silbersky. Det handlar inte bara om att ställa EU-kommissionen och ministerrådet till svars utan också om att avgöra ramarna för den framtida terroristbekämpningen. – Det här målet ska avgöra om det går att ha effektiv terroristbekämpning samtidigt som man håller sig till de demokratiska principerna, att man håller på rättssäkerhet, att man håller på förutsägbarhet och framför allt att vi inte ruckar på det som vi kallar ett rättssäkert samhälle. Leif Silbersky tyckte till slut att dagens pläderingar och utfrågningar av EU-kommissionens och ministerrådets ombud ändå givit ett ganska hoppfullt resultat. – Jag är helt medveten om att de krävs ett enormt civilkurage av de här domarna om de ska ge oss rätt. Men efter dagens förhandlingar är jag väldigt förhoppningsfull, framför allt genom det agerande som enskilda domare hade genom sina frågor och framför allt genom att vissa domare pläderade även för frågeställningar som vi tagit upp, säger advokat Leif Silbersky.
Kerstin Brostrand, Bryssel kerstin.brostrand@sr.se