Skandia-chefer fick lägenheter i London

Flera chefer på försäkringsbolaget Skandia har fått lägenheter på exklusiva adresser i London. Det uppger tidningen Affärsvärlden i sitt senaste nummer.
Lägenheterna köptes när Skandia planerade att flytta sitt huvudkontor till London. Trots att planerna ändrades och flytten aldrig genomfördes behölls lägenheterna, som användes av några av barnen till Skandias högsta chefer. Advokat Otto Rydbeck, som leder Skandias egen utredning av verksamheten, ska utreda också de nya uppgifterna om lägenheter i London.