Avgifter på DVD-skivor för inspelning

Regeringen planerar en ny avgift på DVD-skivor.
Bakgrunden är den omfattande illegala kopieringen av musik och film. Därför har EU tagit fram ett direktiv om avgifter på inspelningsbara DVD-skivor och tanken är att pengarna ska gå till upphovsmännen och artisterna. Går förslaget igenom så innebär det att en DVD-skiva som det går att spela in flera gånger på blir ungefär dubbelt så dyr som idag, skriver Sydsvenska Dagbladet.