Skandia Liv polisanmäls

Styrelsen för livförsäkringsbolaget Skandia Liv polisanmäls för hur bolaget har hanterat försäkringstagarnas pensionspengar.
Advokat Lars Jaktling, som står bakom anmälan till ekobrottsmyndigheten, anser att Skandia Liv har gjort sig skyldigt till trolöshet mot huvudman och orsakat skada för försäkringstagarna. Samtidigt avslöjas att flera chefer på försäkringsbolaget Skandia har fått lägenheter på exklusiva adresser i London. Det är tidningen Affärsvärlden som har uppgifterna. Lägenheterna köptes när Skandia planerade att flytta sitt huvudkontor till London. Trots att planerna ändrades och flytten aldrig genomfördes behölls lägenheterna. Advokat Otto Rydbeck, som leder Skandias egen utredning av verksamheten, ska utreda också de här nya uppgifterna om lägenheter i London.