Kvalitet på hjärtvård varierar med bostadsort

Hjärtpatienter i till exempel Uppsala har betydligt större chans att få sina kranskärl röntgade än de som bor i Sundsvall, visar en ny sammanställning från kvalitetsregistret för hjärtvården. Det innebär att det är större chans att överleva en hjärtinfarkt i vissa delar av Sverige än i andra, säger Professor Lars Wallentin, som är ansvarig för den här undersökningen.
– Ja, chansen att överleva kan påverkas av vilket landsting man bor i för att behandlingsrutinerna är något olika. Våra register är ju till för att uppmärksamma på de skillnaderna så att läkarna och sjukvårdslandstingspolitikerna ska kunna styra behandlingen i rätt riktning så att vi kan få den jämlika vård i landet som vi ska ha enligt lagstiftning. Fler överlever infarkt Mer än 20 000 svenskar om året får en hjärtinfarkt, enligt Lars Wallentin, och ungefär hälften av dem skulle få bättre vård om de fick kranskärlen röntgade. Den typen av röntgen har blivit betydligt vanligare och fler överlever en hjärtinfarkt, enligt det nationella kvalitetsregistret. Undersökningen visar också på mycket stora skillnader mellan olika landsting i Sverige. Det skriver tidningen Dagens Medicin i dag. Färre röntgas i Norrland I Uppsala får nästan åtta av tio av dom som har akuta problem med kranskärlen, till exempel en blodpropp, sina kranskärl röntgade. I Norrbottens och Västernorrlands landsting är det långt färre, bara tre av tio, som får den chansen. Lars Wallentin tycker att resultatet borde bli en tankeställare för de ansvariga i landsting som inte vill satsa på kranskärlsröntgen. – Om man ligger under det som är landets standard och under de flesta andra sjukhus och också under de internationella riktlinjerna så tycker vi att man ska tänka efter hur man har organiserat sin vård och se efter om det inte finns yterligare möjligheter att hjälpa patienterna. Inte nöjd trots låg dödlighet En av de läkare som arbetar i Västernorrland är Bengt Hjalmar Möller, överläkare på länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Han försvarar sitt landsting och säger att det till slut blir fler än tre av tio kranskärlssjuka som får röntgen, vissa får det inte första gången de kommer till sjukhuset men senare. Han säger också att Västernorrland trots allt har en ganska låg dödlighet i hjärtinfarkt. Men han är ändå inte nöjd. – Nej, jag tycker att vi har för dåliga resurser, vi har för långa väntetider. Det finns patienter som har svåra symptom och jag tycker att vi ska kunna erbjuda dem undersökning kanske inom någon vecka, att vi får en kranskärlsröntgen utförd och att vi också får en åtgärd utförd, säger överläkare Bengt Hjalmar Möller.
Fredrik Furtenbach fredrik.furtenbach@sr.se