Livbolagen under press

De svenska livbolagens finanser har varit under starkt press det senaste året. Det skriver Finansinspektionen i årets rapport om läget i finanssektorn.
Men enligt Finansinpektionen är det inte är någon fara för att utlovade åtaganden äventyras. Det betyder att bolagen kommer att betala ut de pengar de har garanterat. De fem livbolag som har sämst ekonomisk ställning står dock under särskild bevakning av Finansinspektionen. De fem är KPA Pensionsförsäkring, Salusansvar Liv, Nordea Liv, Nya SEB Trygg Liv och SPP Liv.