Fler livbolag tvingas sänka pensionerna

Det ekonomiska läget är ansträngt för livbolagen, som förvaltar våra pensionsförsäkringar och fler bolag kommer att tvingas sänka utbetalningarna på pensionsförsäkringar, där utbetalningarna redan pågår. Det konstaterar Finansinspektionen i en rapport idag.
–Livbolagen har under ett antal år fått försämrade finanser och nu dessutom en ganska intensiv förtroendedebatt. Men bolagens möjlighet att ge spararna den grundutbetalning som bolagen garanterat är inte i fara, säger Ingrid Bonde, chef för Finansinspektionen. Det är alltså inte den garanterade räntan på runt 3 procent som är i farozonen idag, utan den räntan som bolagen kallar återbärings-ränta och som beror på hur väl våra insatta pengar förvaltas av de bolag där vi sätter in våra pensionspengar. Förutom de bolag som redan sänkt utbetalningarna bedömer Finansinspektionen i en rapport som kom idag att ytterligare fyra måste sänka räntan och alltså minska utbetalningarna på de pensioner som nu betalas ut. De fyra är Länsförsäkringar Liv, Salus Ansvar Liv, SPP Liv och Gamla SEB Trygg Liv. Vad som hänt är att bolagens och därmed försäkringstagarnas gemensamma förmögenhet har minskat. Därmed har överskottet som ska fördelas lika minskat och i rättvisans namn minskar bolagen även de pensionsutbetalningar som redan görs. Att det här skulle kunna hända har livbolagen inte varit tillräckligt tydliga med enligt Finansinspektionen. –Utöver sina garanterade åtaganden så har de lovat extra pengar om det går bra. Det klarar de nu inte av. Det är någonting som låg i produktens natur. Där kan man dock konstatera att det har de inte nått fram med till spararna, det har inte spararna förstått, säger Ingrid Bonde. Många sparare undrar varför de ska drabbas, varför deras pensioner ska minskas. –Det förstår jag, därför att livbolagen under ett antal år haft en ganska aggressiv försäljning. Det har varit svårt för spararna att förstå att det är två delar i den här produkten. Det spararna är garanterade i pensionsutbetalningar från livbolagen är det som Finansinspektionen bevakar särskilt. Bedömningen i dagens rapport är att läget är ansträngt men att livbolagen i alla fall klarar av att betala ut garantibeloppen.
Eva Stenström