Vanligt med utlandsfödda städare

Städare är den yrkesgrupp i Sverige som har den högsta andelen utrikes födda, medan poliser har den lägsta andelen, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.
SCB:s nya årliga yrkesstatistik som nu publiceras nu för första gången, visar att 31 procent av städarna är födda utomlands och att siffran bland poliser är 1 procent. Statistiken visar också att många yrkesgrupper fortfarande är nästan helt könsuppdelade. Till exempel är 94 procent av alla kontorssekreterare och dataregistrerare kvinnor, medan mansdominansen å sin sida är total bland ill exempel bygg- och anläggningsarbetare.