Inget samband mellan vaccin och dödsfall

Läkemedelsverket anser inte att det finns något samband mellan att två personer i Nordmaling avlidit och det faktum att de kort tid före dödsfallet fått vaccin mot influensa.
Efter granskning av insända journaluppgifter och kvalitetskontroll av vaccinet, uppmanar Läkemedelsverket till fortsatt vaccination och ser ingen anledning att dra in det aktuella vaccinet.