KO utreder skadestånd från Skandia

Konsumentombudsmannen har inlett en utredning för att se vilka rättsliga grunder som finns för sparare att utkräva skadestånd från försäkringsbolaget Skandia.
Utredningen kommer efter den senaste tidens debatt om Skandia och Skandia Liv där två internutredningar pekat på att det kan ha förekommit oegentligheter i företaget, något som kan ha varit till nackdel för spararna. KO:s utredning kan ligga till grund för en så kallad grupptalan, där en grupp konsumenter, med Konsumentombudsmannen som ombud, går samman i en process mot Skandia.