Slopade landsting krisförslag i Danmark

Precis som i Sverige har man i Danmark svårt att få pengarna att räcka till för vården. Ett av de hetaste förslagen till lösning på problemet är att helt enkelt avskaffa landstingen.
Förslaget att ta bort amterna, den danska motsvarigheten till de svenska landstingen, finns med bland dem som en strukturkommission just nu funderar över. Skattepengar räcker inte Efter nyår lägger kommissionen fram sitt förslag fram till hur Danmark ska styras i framtiden. En huvudfråga är vem som ska driva sjukvården som idag styrs av 14 landsting och en samarbetsorganisation för sjukhusen i Storköpenhamn. Precis som i Sverige är det svårt att få skattepengarna att räcka till för alla vårdbehov . Planer på att spara pengar genom nedläggningar av lasarett och samordning av vården möts genast av protester, trots att de geografiska avstånden ofta är små i Danmark. Men att ha 15 självständiga sjukhusägare går inte i framtiden, enligt inrikes- och hälsoministern Lars Løkke Rasmussen. Avskaffa landstingen Ett av huvudalternativen med brett stöd i den borgerliga regeringen är att helt enkelt avskaffa landstingen, något som också en majoritet av danskarna sade att de ställde upp på i en opinionsundersökning i somras. På bara några år har inställningen ändrats, för i en liknande mätning 1999 fanns ett kompakt motstånd mot att ändra de nuvarande landstingen och kommunerna. Superregion på öarna Istället har ett hälsoutskott under regeringen föreslagit att sex till åtta regioner ska ta över sjukhusen. Köpenhamns socialdemokratiske överborgmästare Jens Kramer Mikkelsen har gått ännu längre och sagt att han vill ha en superregion för 2,4 miljoner invånare på Själland och de mindre öarna Lolland, Falster och Møn, nästan halva Danmarks befolkning. Andra vill att kommunerna ska ta över vården, något som kan göra det nödvändigt att slå ihop mindre kommuner eller samla dem i kommunalförbund. Få kämpar hur som helst för att de danska landstingen ska finnas kvar.
Hans Zillén, Köpenhamn hans.zillen@sr.se