KO utreder skadestånd från Skandia

Konsumentombudsmannen har bestämt sig för att inleda en utredning för att se vilka möjligheter som finns för utkräva skadestånd från försäkringsbolaget Skandia.
– Vi har tagit initiativ till en utredning för att se vad vi kan göra för försäkringsspararna i Skandia, som jag tycker har drabbats på ett olyckligt sätt av de affärer som varit. Då gäller det både att hitta vilken rättslig grund det finns för ett skadeståndsansvar och mot vem man ska rikta skadeståndsanspråk, säger Karin Lindell, Konsumentombudsman. Missgynnat sparare Bakgrunden till utredningen är turbulensen kring försäkringsbolaget Skandia och dess dotterbolag Skandia Liv. Två internutredningar pekar på att det har förekommit oegentligheter i bolagen, att affärer har gjorts som kan ha missgynnat de många pensionssparare som lagt sina besparingar i Skandia Liv. Utreder grupptalan Det här upprör Konsumentombudsmannen Karin Lindell, som nu avsätter interna resurser och tar till juridisk hjälp utifrån för att se över vilka möjligheter som finns för att dra Skandia, alternativt Skandia Livs styrelse, inför rätta. – Om vi hittar det, och det hoppas jag att vi gör, kan det möjligen leda till att vi på sikt drar igång en grupptalan. Dyr process Konsumentombudsmannen skulle då fungera som ombud för sparare som känner sig felbehandlade av Skandia och Skandia Liv. Processen kan bli en dyr historia för Konsumentverket, men det är det värt säger Karin Lindell. – Jag är väldigt bestämd på den punkten, det här är principiellt viktigt och det är en väldigt stor grupp konsumenter. Då får det här inte styras av brist på pengar.
Åsa Törnqvist asa.tornqvist@sr.se