Säpo vill få information från psykvården

Om Säpo ska kunna skydda ministrar mot hot från mentalt störda måste man de få kännedom om att de finns. Det innebär att sekretessen inom den psykiatriska vården skulle behöva luckras upp, säger biträdande Säpo-chefen Margareta Linderoth i en intervju med P1 programmet Tendens.
– I dag så föreligger ju sekretess och det är ju så att sekretessen gäller även myndigheter emellan. Vi har ingen möjlighet att, oftast inte, att få kunskaper om individer som är intagna inom den psykiatriska vården, och det kanske vi inte ska ha det. – Däremot är det naturligtvis intressant för oss att veta om det finns personer där som är fixerade vid några av våra skyddspersoner. Men har de inte gjort sig kända hos oss genom att de varit hotfulla eller skrivit hotbrev så finns det ju ingenting som gör att vi känner till dem, säger Margareta Linderoth. Säpo har till uppgift att skydda regeringen och kungafamiljen mot olika former hot, däribland de hot som kan komma från mentalt störda personer. Men eftersom Säpos analytiker inte har tillgång till psykvårdens patientjournaler har de ibland ingen aning om en person planerar att angripa en minister, om inte den personen tillexempel har skrivit ett hotbrev till ministern, eller till Säpo, och talar om det. Därmed kanske inte livvakter sätts in när det behövs, eftersom Säpo inte känner till hoten. Utöver allmänna politiska hot vid tillexempel utlandsbesök är livvaktsskyddet är till stor del beroende av vilka konkreta hot som finns. Enligt Margareta Linderoth är det ett problem att försöka skydda mot mentalt störda personer utan att få veta vilka de är. – Det är en uppgift för oss att skydda mot mentalt störda men jag vet inte riktigt hur man ska lösa informationsfrågan. För är de inte kända hos oss då vet vi ju inte vad vi ska skydda mot. Det är ett problem, säger hon. Efter mordet på Anna Lindh sade Säpo att ”det fanns ingen hotbild mot utrikesministern”. Därför hade hon inte haft några livvakter med sig på NK när hon blev överfallen. Säpo skulle ha gjort samma bedömning idag, säger Margareta Linderoth och hon står fast vid att Säpo inte har gjort nåt fel, trots att utrikesministern kunde mördas. Margareta Linderoth säger att hon tror att diskussionen nu förs inom regeringen om hur den här, som hon kallar, informationsfrågan, skall lösas. – Man kan ju tänka sig att det är en lagstiftningsfråga och kanske det är så att det ska åligga sjukvården att informera oss när det gäller de här personkretsarna om de har patienter som är personfixerade vid några av våra skyddspersoner, säger Margareta Linderoth, biträdande chef för Säpo.
Jenny Nordberg jenny.nordberg@sr.se