Offentliga miljöer anpassas för funktionshindrade

På torsdagen ska regeringen fatta beslut om att offentliga miljöer som restauranger, bibliotek, gator och torg ska undanröja allt som försvårar tillgängligheten för funktionshindrade. Boverkets utfärdar föreskrifterna, som ska börja gälla från den 1 december i år och vara fullt genomförda till 2010.
Beslutet om att alla offentliga miljöer ska undanröja alla hinder för funktionshindrade ställer nya krav på alla fastighetsägare och kommuner. De måste förändra den yttre och inre miljön så att det går att komma fram med rullstol, rollator och barnvagn, att det finns automatiska dörröppnare, att porttelefoner, ringklockor och bankomater sitter på en höjd, som kan användas av alla. Det gäller också att bygga bort höga trottoarkanter vid övergångsställen, ta bort trappsteg in till butiker och andra inrättningar. – Verksamhetsutövare blir skyldiga att se till att deras lokaler är tillgängliga och att man ska göra allting som är enkelt att göra. Till exempel att sätta upp en ramp, se till att det finns bra belysning och se till att man inte snubblar, säger miljöminister Lena Sommestad. Vad ser du för risk att det blir med det här som med till exempel kravet att ordna bostäder åt handikappade, att många inte följer det här? – Jag tycker att det här är skarpa föreskrifter därför att är det någon som tycker att en verksamhetsutövare inte gör det som han eller hon är skyldig att se till så kan man anmäla det till Byggnadsnämnden. Om Byggnadsnämnden tycker att detta bör göras så kan man ålägga verksamhetsutövare att göra det, man kan också utdöma vite. Man kan till och med se till att göra det här som måste göras på verksamhetsutövarens bekostnad, säger Sommestad. Sanktionsmöjlighet finns Det kommer alltså att finnas en form av sanktionsmöjlighet mot den som är försumlig. Men det heter också i föreskrifterna att ”de ekonomiska konsekvenserna inte får bli orimligt betungande ” för fastighetsägaren eller kommun; ett begrepp öppet för tolkningar. – En sådan skälighetsparagraf behöver man ha. Men det kommer att vara många enkelt avhjälpta hinder som omfattas av detta. De allra flesta åtgärder kommer man att var tvungen att genomföra, säger miljöminister Lena Sommestad. Det här ska vara genomfört till 2010, tror du att det betyder att det blir 2009 som man börjar jobba? – Nej, det här ju något som har omedelbart verkan från det att föreskrifterna träder i kraft den 1 december i år. Så då finns det skäl för verksamhetsutövare att genast börja åtgärda de här hindren. Det blir också möjligt för dem som tycker att det inte är gjort att anmäla, säger Lena Sommestad.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se