Skolgymnastik ger flickor starka ben

Flickor och pojkar i lågstadiet som har gymnastik och idrott varje dag i skolan får betydligt starkare skelett jämfört med de som inte rör sig så mycket och det är framför allt flickorna som ökar sin benmassa mest. Det visar en ny svensk studie.
Enligt ortopeden Christian Lindén visar resultatet att fysisk aktivitet är speciellt viktig för flickor i låg- och mellanstadiet då träning i puberteten inte visat sig påverka flickornas benmassa. – Jag blev förvånad att skillnaden var så stor som den var och att den kom så snabbt som den gjorde. Det räckte med två år för att se skillnaden både i benmassa och i storlek på skelettet, säger Christian Lindén, forskare och ortoped på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Tidigare studier som gjorts på flickor och pojkar i högstadiet har visat att träning ger pojkar ökad benmassa men på flickor har man inte sett någon effekt. Därför menar forskarna att de nya resultaten, som visar att det är just flickor i lågstadiet som ökar sin benmassa mest vid daglig fysisk aktivitet, är särskilt glädjande. Studien har gjorts inom ramen för det omtalade Bunkefloprojektet där eleverna har idrott och gymnastik varje dag. – Man mår bra av att gympa och får bättre kondition också, säger Kajsa Hansson som går i årskurs två på Ängsslättsskolan i Bunkeflostrand. Varannan kvinna drabbas Svensken håller sig frisk allt högre upp i åldrarna men har samtidigt fått ett hållfasthetsproblem – varannan kvinna och var fjärde man kommer någon gång att drabbas av en benskörhetsfraktur. I nuläget är det svårt att säga om lågstadieflickorna i framtiden kommer ha nytta av sin ökade benmassa men man har visat att man vid tidiga år kan påverka styrkan på skelettet. – Vi hoppas att förhållandet till fysiska aktiviteter blir naturligt för barnen så att de behåller den nyvunna benmassan fram till äldre dagar då de behöver den, säger Christian Lindén. Får också lägre blodtryck De lågstadiebarn som har gymnastik varje dag får inte bara ett starkare skelett – de får också lägre blodtryck. Det visar en pågående studie som Magnus Dencker, forskare i klinisk fysiologi bedriver. Enligt ortopeden Christian Lindén visar den nya studien hur viktig skolans roll är just för flickornas möjlighet att få fysisk träning. – På fritiden är kanske flickor inte lika fysiskt aktiva och då är det ännu viktigare att fånga upp dem i skolmiljön så att de får samma mängd fysisk aktivitet som pojkarna, säger han. Gymnastik och idrott på schemat varje dag har också en baksida, tycker Mimmi Svedin i årskurs två. – Det är lite jobbigt att duscha men det får man ta för det är det roliga som räknas, säger hon.
Jens Ericson, Malmö mailto:jens.ericson@sr.se