Stockholm har tappat farten, visar rapport

Stockholmsregionen har tappat sin roll som tillväxtlok för hela Sverige. Aviserade skattehöjningar och kraftigt höjda priser på lokaltrafik försämrar tillväxten i regionen och därmed i hela Sverige ytterligare, enligt Cecilia Hermansson, ekonom på Föreningssparbanken som nästa vecka presenterar en rapport om tillväxten i olika regioner.
– Det strider egentligen mot de gamla ekonomiska teorierna. Man brukar annars vilja ge stöd åt konjunkturen i sådana här svackor. Det kanske man ger på nationell nivå, men på kommunal- och landstingsnivå har vi nu en finanspolitik som snarare gör det svårare att ta sig upp ur den här svackan. Blir det salt i såren? – Det kan man lugnt säga. Det finns många som påverkas av de här skattehöjningarna och att man också gör andra avgiftshöjningar i kommun och landsting. Under 90-talet var det Stockholm och Mälardalen som var hela Sveriges tillväxtmotor. Men när it, telekom och finansbranschen, alla viktiga för regionen, samtidigt kraschade, så blev situationen en helt annan. Ovanpå det kommer alltså skattehöjningar i landstinget. 1.30 höjdes skatten redan det här året och nu till årsskiftet kan det alltså bli 35 öre till. Det, tillsammans med dyrare lokaltrafik gör att hushållen får mindre pengar i plånboken och köper mindre vilket drabbar ekonomin i regionen ytterligare. Den rapport som Cecilia Hermansson snart presenterar visar att det nu är helt andra områden i Sverige än Stockholm som står för den högsta tillväxten. – Vi har sett till exempel att Dalsland som tidigare haft en ganska svag utveckling nu har en bättre utveckling än vad vi förväntat oss. Det kan vara andra delar av landet, som till exempel delar av Dalarna, som tidigare haft en väldigt svag tillväxt, men som nu har en bättre utveckling. Men samtidigt bor det förhållandevis få människor här så för att hela den svenska ekonomin ska gå bra krävs det att även de stora regionerna har en tillväxt.
Martin Ahlquist martin.ahlquist@sr.se