Oförändrad ränta

Riksbanken lämnar den viktigaste styrräntan, reporäntan, oförändrad på 2,75 procent.
Torsdagens räntebeskedet från Riksbanken var väntat. Bilden av svensk ekonomi blev aningen ljusare under sommaren, skriver Riksbanken, som samtidigt varnar för spänningar på arbetsmarknaden. Det kan leda till löneökningar som riskerar att driva upp kostnads- och inflationstrycket, enligt Riksbanken.