Hårdare krav på sjuka i andra länder

Sverige har högre sjukfrånvaro än både Finland och Tyskland och det beror bland annat på att de länderna har strängare krav på läkarintyg och det finns också en bortre gräns för hur länge man kan vara sjukskriven. Skillnaderna framgår i en ny undersökning som Riksförsäkringsverket lade fram på torsdagen.
Sisko Bergendorff är en av utredarna bakom rapporten och hon tycker inte man kan stämpla Finland och Tyskland som inhumana kontrollsamhällen. –Jag skulle inte vilja uttrycka det på det sättet. Sedan är det ju också så, att man erbjuder som jag ser det mer sammanhållen hjälp till de sjuka, säger hon. Både Finland och Tyskland har enligt utredningen mer utvecklade system för rehabilitering av sjuka och för att förebygga sjukdom och skador på arbetsplatserna. Och det bidrar till att få ner sjukfrånvaron. Men det som Sisko Bergendorrf tror bidrar mest till lägre sjukfrånvaro är de striktare reglerna för vem som ska vara sjukskriven och att man inte kan vara sjukskriven längre än ungefär ett år. I Sverige finns ingen bortre gräns. Men å andra sidan är arbetslösheten i Finland och Tyskland högre och den sammantagna frånvaron är ungefär densamma. I Sverige finns det säkert de som på pappret betecknas som sjuka men som egentligen är arbetslösa och det är inte bra för den enskilde som befinner sig i den situationen, enligt utredarna. –Jag tror det är mycket lättare att vidta de rätta åtgärderna om man har definierat problemen och verkligen penetrerat vad det är frågan om, säger Sisko Bergendorff på Riksförsäkringsverket.
Johan Prane