Nokia gick ungefär som förväntat

Finländska Nokia redovisar en vinst före skatt, proforma, på 1 260 miljoner euro för årets tredje kvartal. Under motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på 1 245 miljoner euro. Försäljningen föll till 6 874 miljoner euro, från 7 224 miljoner euro ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt trott på en vinst på 1 221 miljoner euro och en försäljning på 6 916 miljoner euro.
För Mobile Phones redovisas en försäljning på 5 620 miljoner euro (5 633) och ett rörelseresultat på 1 257 miljoner euro (1 249). För systemenheten, Networks, föll försäljningen till 1 217 miljoner euro (1 545) medan rörelseresultatet försämrades till 19 miljoner euro (80).