Trafikforskare vill ha enklare trängselavgifter

Systemet med trängselavgifterna för bilar i Stockholm bör utformas annorlunda än som det är planerat i dag, anser miljödebattören, trafikforskaren och den före detta politiskt sakkunnige på näringsdepartementet Per Kågeson. Han tycker att det förslag som Stockholms kommun lanserat innehåller flera brister.
– Stockholm är ju en måttligt stor stad med måttliga trängselproblem och då tror jag att man ska börja med de enkla åtgärderna, som parkeringspolitiken, och kanske ett något enklare avgiftssystem än det man nu tänker sig. Försöket med bilavgifter i Stockholms innerstad är tänkt att starta i början av 2005. På vardagar mellan klockan 07.00 och 18.30 ska det kosta pengar att passera gränsen till innerstaden med bil. Tjugo kronor i rusningstid, tio kronor övrig tid. ”Förslaget illa genomtänkt” Per Kågeson, som varit med i den svenska miljö- och trafikdebatten i flera decennier är positiv till själva idén med trängselavgifter, men menar att dagens förslag är illa genomtänkt och alltför omfattande eftersom det låter också bilister som inte bidrar till trängseln betala avgift. Enligt Kågesons beräkningar skulle en hårdare tillämpning av förmånsbeskattning för Stockholmsbilister som har fri parkeringsplats på sin arbeten västentligt sänka trafiken på vardagar och avgifterna skulle i kombination med detta då bara behöva användas där trängseln i dag är som störst, exempelvis vid broarna i Stockholm, Skeppsbron, Västerbron och Essingeleden. ”Dåligt system försvårar för framtiden” Ett illa genomfört system, menar Kågeson riskerar att i framtiden försvåra möjligheten att genomföra bättre genomtänkta system med trängselavgifter. – Jag tror framför allt att man drar på sig en massa kritik i onödan, till exempel från innerstadsbor som åker till arbetsplatser i förorterna och som egentligen inte bidrar mycket till trängseln men som skulle tvingas betala lika höga avgifter som de som pendlar in till stan.
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sr.se